0908 603 630

Chính sách bảo hành

Ngày đăng : 31/05/2017 - 8:35 AM

Trường hợp chung:

* Công Ty Lều Việt luôn bảo hành sản phẩm do công ty bán ra thị trường ít nhất 12 tháng.

Luôn có phụ kiện thay thế trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm ( Dòng đời mã hàng khoảng 3- 5 năm).

Quý khách có thể thay thế từng bộ phận của sản phẩm sau nhiều năm sử dụng với chi phí thấp nhất. Không cần phải thay toàn bộ lều mới.

Tin khác
  Chính sách thanh toán (30.08.2018)

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành